• 0964 835 666
  • 687 Hoàng Quốc Việt, TX Phổ Yên
  • Thứ 2 - Chủ Nhật 9:00 - 21:00

  Trà hữu cơ cụm từ còn khá mới mẻ với người tiêu dùng. Trà hữu cơ là loại trà hoàn toàn mới ở thị trường và nó còn khá xa lạ với những người tiêu dùng ở những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nhưng tại các quốc gia phát triển trên thế giới như Úc, Mỹ hay Nhật thì cụm từ “Trà hữu cơ” lại được nhắc đến thường xuyên và trở lên quen thuộc với những người tiêu dùng ở các đất nước phát triển này.

Trà hữu cơ là loại chè đã được canh tác theo quy trình nông nghiệp hữu cơ. Quy trình này không sử dụng các chất hóa học như phân hóa học, thuốc trừ sâu hay thuốc trừ cỏ. Nông dân sử dụng các chất thải tự nhiên ví dụ như phân ủ để tạo chất màu cho đất và dùng các phương pháp tự nhiên để kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại.

Nông nghiệp hữu cơ làm cho đất màu mỡ và giàu chất đạm, giữ gìn các khoáng chất trong đất nhằm bảo vệ chất lượng nước cũng như môi trường tự nhiên. Điểm quan trọng nhất là quy trình nông nghiệp này là làm cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

Đăng ký <span> Nhận thông tin về trà </span>

Đăng ký Nhận thông tin về trà