ĐẶC SẢN TRÀ THÁI NGUYÊN

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Quà tặng

Trà Long Vân

160.000 140.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
1.500.000 1.200.000
Giảm giá!
650.000 400.000
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
2.200.000 1.500.000

Trà cụ - ấm chén bàn

Trà ngoại nhập

Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Trà xanh